O nas

Strona główna

Firma, jako samodzielna powstała w roku 2013, a jej misją była początkowo pomoc firmom zajmującym się wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek Unii Europejskiej. Jedną z grup firm, które są odbiorcami firmy CERT-JA są firmy importujące wyroby z krajów, które nie są objęte ustawodawstwem Unijnym, a co jest związane z koniecznością dostosowania wyrobów oraz dokumentacji do obowiązujących przepisów. Przygotowanie właściwej dokumentacji jest konieczne, a w przypadku wyrobów objętych Dyrektywą Maszynową może być bardzo trudne dla wprowadzającego. Firma CERT-JA pomaga we właściwym przygotowaniu wyrobu, pomaga przy przeprowadzeniu procesu certyfikacji wyrobów.

W trakcie rozwiązywania problemów klientów nawiązaliśmy kontakt z firmami chińskimi produkującymi nowoczesne materiały elektroizolacyjne i pomocnicze, niezbędne przy budowie linii kablowych oraz przy naprawie różnego rodzaju kabli i przewodów. Obecnie głównym dostawcą wyrobów oferowanych przez CERT-JA, a jednocześnie biurem handlowym w Chinach jest firma VolksZe (Shenzhen) Material Technology Co., Ltd. specjalizująca się w dostawie wysokiej jakości wyrobów elektroizolacyjnych oraz pomocniczych.

Pomagam konstruktorom w opracowywaniu
i wykazywaniu zgodności z odpowiednimi poziomami bezpieczeństwa