SIL lub PL oblicz

SIL lub PL oblicz

Obowiązkiem każdego kto wprowadza wyroby na rynek, a w szczególności na rynek Unii Europejskiej jest działanie zgodnie z obowiązującym prawem.
Producent czy importent musi pamiętać, że:

§ 10 ust 1 „…maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być obsługiwana, regulowana i konserwowana, nie stwarzając zagrożeń dla osób wykonujących te czynności w przewidzianych warunkach, z uwzględnieniem możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia…”.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Wobec konieczności spełnienia powyższych wymagań "wprowadzający wyrób" powinien dokonać oceny ryzyka na danym stanowisku pracy, a następnie dostosować maszynę (lub podzespół związany z jej bezpieczeństwem) do określonego poziomu ryzyka.
Parametrami, które są wykorzystywane w trakcie oceny i projektowania są SIL oraz PL.

Pomagam konstruktorom w opracowywaniu
i wykazywaniu zgodności z odpowiednimi poziomami bezpieczeństwa